Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Betingelser og vilkår

Vilkår for abonnement og bruk av tjenester i Schibsted Norge AS
Sist oppdatert: 11.2018
(Vilkårene er inkludert som del III i brukeravtalen hos Schibsted-konto (tidligere SPID)

1 INNLEDNING
Schibsted Norge består blant annet av mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Strilen, Bygdanytt, Vestnytt, Askøyværingen, Lindesnes Avis og Lister og Sysla. Når du kjøper av abonnement hos et av mediehusene, inngår du avtale med Schibsted Norge AS.

Denne avtalen regulerer rettigheter og plikter ved kjøp av abonnement og annen bruk av tjenester fra mediehusene.

Du kan lese mer om de ulike Mediehusenes produkter, tjenester og abonnementsalternativer på nettsidene til det enkelte mediehus.

Schibsted Norge bruker Schibsted-konto som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto hos Schibsted Norge, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Schibsted Norge og Schibsted Media Groups bruk av opplysninger som samles inn. Alle kunder må opprette en Schibsted-konto for å kjøpe produkter digitalt, for å benytte digitale produkter eks. eAvisen eller for å benytte nettjenester for å gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord på din Schibsted-konto er personlig og skal ikke distribueres til andre.

Schibsted Norges vilkår suppleres av vilkårene for bruk av påloggings- og betalingstjenesten Schibsted-konto. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Schibsted Norge og Schibsted-konto. Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

2 BESTILLING OG BETALING
Dersom du allerede har opprettet en Schibsted-konto (se punktet over) bruker du samme påloggingsinformasjon ved kjøp av abonnement eller andre tjenester fra Schibsted Norge.

Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Schibsted Norge er 18 år. Abonnement på en av Schibsted Norges digitale tjenester er til personlig bruk. Noen av de digitale abonnementstjenestene kan deles med ett medlem av husstanden. Dette administreres på Min side i boksen Del ditt abonnement.

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på mediehusets nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres i avisen og på mediehusets nettsider senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres gjeldende fra neste terminforfall.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt termin. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes og restnota beregnes til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Du vil motta faktura for ditt abonnement fra det enkelte mediehus.

Schibsted Norges gjeldende betalingsterminer har følgende avgrensning: 1 måned = 30 dager, 1 kvartal = 91 dager, 1 halvår = 182 dager, 1 år = 365 dager.

Schibsted Norge belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura) eller kredittkort belastes ikke fakturagebyr.

Dersom du midlertidig flytter avisleveringen i Norge eller til utlandet, kan det påløpe ekstra kostnader. Eventuell kostnad avregnes på neste faktura og kan føre til endret pris eller abonnementsperiode. Ved omadressering til utlandet garanterer ikke Schibsted Norge for forsendelsen av avisen, og eventuell manglende levering vil ikke erstattes av Schibsted Norge.

Du kan midlertidig stoppe avisleveringen din slik du selv ønsker, men det gis ikke forlengelse i abonnementet i perioden avisen ikke leveres. Abonnementet belastes som normalt. I perioden når papiravisen ikke leveres, vil du fortsatt ha tilgang digitalt. Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

Forholdet til iTunes
Ved kjøp av en av Schibsted Norges digitale tjenester gjennom Apples iTunes App Store gjelder Apples brukervilkår for registrering og kjøp. Slike kjøp vil ikke bli registrert hos Schibsted Norge, og abonnementene og tjenestene administreres i din iTunes-konto og ikke på Schibsted Norge nettsider.

3 VARIGHET OG OPPSIGELSE
Ditt abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Dette gjelder også digitale abonnement som er betalt med kredittkort.Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Abonnement uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp med syv dagers varsel og med virking fra neste terminforfall. Avisleveranse kan om ønskelig opphøre midt i en avtalt abonnementsperiode, men uten rett til refusjon for aviser som ikke leveres. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

4 LEVERING
Avtalt leveringssted for papiravisen må merkes godt slik at distributøren finner fram. Det er normalt ikke avislevering på offentlige helligdager. For leveringsfrister, vennligst se Min side.

5 ANGRERETT
Ved kjøp av abonnement hos et Schibsted Norge-konsernets mediehus, har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

Du mottar angrerettskjema i forbindelse med bestillingen, og kan gå fra avtalen ved å gi Schibsted Norge melding om dette innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt.

6 REKLAMASJONER
Dersom du ønsker å reklamere på varen du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med oss via Min side.

7 RETTIGHETER
Ale rettigheter til tjenester og innhold fra mediehus i Schibsted Norge tilhører mediehuset. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med mediehuset.

8 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER
Schibsted Norges digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Schibsted Norge vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles kundesenter.

Om avisleveringen uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket avis, vil Schibsted Norge godskrive deg det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om uteblivelser til Schibsted Norge på mediehusets nettside. Som vesentlig forsinket avis anses avis levert 3 timer senere enn Schibsted Norges målsetting for levering.

Kjøp av løssalgsavis som følge av uteblitt eller vesentlig forsinket avis refunderes ikke av Schibsted Norge.

Schibsted Norge er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

9 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Schibsted Norge AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i Schibsted Norge. For mer om personvern, les personvernerklæringen.

10 MARKEDSFØRING

Som aktiv og betalende kunde vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Vi anser deg å være aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester fra den merkevaren du i utgangspunktet har kjøpt.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Schibsted Norge vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

11 KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på Min side.